Το Οινοποιείο Βρυνιώτη στα Γιάλτρα Ευβοίας αναζητά 2 άτομα για τη στελέχωση της ομάδας του οινοποιείου.
1. Η θέση 1 εργασίας αφορά πλήρη απασχόληση:
Υπεύθυνος επικοινωνίας και προβολής του οινοποιείου στην ελληνική αγορά- WINE AMBASSADOR
• Συμμετοχή στο σχεδιασμό, οργάνωση και προγραμματισμό
• Επικοινωνία του οινοποιείου στην αγορά HORECA, χονδρεμπόριο κλπ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• 2η ξένη γλώσσα θα εκτιμηθεί, ειδικά Γαλλικά
• Σχετική εργασιακή εμπειρία θα εκτιμηθεί
• Καλές ικανότητες χρήσης Η/Υ
• Άνεση στην επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα
• Ευχάριστη προσωπικότητα και αντίληψη
• Ενθουσιασμός, επαγγελματισμός, όρεξη για μάθηση
• Αμεσότητα, επικοινωνία, συνέπεια, εργατικότητα, υπευθυνότητα, ικανότητα οργάνωσης
• Δίπλωμα
2. Η θέση 2 εργασίας αφορά σεζόν:
Υπεύθυνος wine bar & επισκέψιμου οινοποιείου
• Συμμετοχή στο σχεδιασμό , οργάνωση και προγραμματισμό
• Συμμετοχή στη πρόσληψη και κατάρτιση προσωπικού
• Υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία της επιχείρησης
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• 2η ξένη γλώσσα θα εκτιμηθεί, ειδικά Γαλλικά
• Σχετική εργασιακή εμπειρία θα εκτιμηθεί
• Καλές ικανότητες χρήσης Η/Υ
• Άνεση στην επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα
• Ευχάριστη προσωπικότητα και αντίληψη
• Ενθουσιασμός, επαγγελματισμός, όρεξη για μάθηση
• Αμεσότητα, συνέπεια, εργατικότητα, υπευθυνότητα, ικανότητα οργάνωσης
• Δίπλωμα οδήγησης και αυτοκίνητο

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ GENIUS IN GASTRONOMY ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΟΥΝ
Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο mail : salescontact@vriniotiswinery.gr ή επικοινωνία στο τηλέφωνο 6944694082 Βρυνιώτης Κωνσταντίνος.