Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Genius in Gastronomy ιδρύθηκε το 2010 από τον sommelier Γιώργο Λούκα με έμφαση στο κρασί, τη μπύρα και τα αποστάγματα.

Αποτελείται από μια υψηλής ειδίκευσης ομάδα Sommeliers, ειδικών κρασιού και δημοσιογράφων, με επικεφαλής τον Γιώργο Λούκα με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας στον τομέα της οινοχοΐας και της βιομηχανίας του κρασιού. Η Genius in Gastronomy παρέχει μια σειρά κύκλων σπουδών για το κρασί, τη μπύρα και τα αποστάγματα σε ιδιώτες και επαγγελματίες, που αποτελούνται από ολοκληρωμένες θεματικές ενότητες. Τα μαθήματα είναι πιστοποιημένα από τον N.O.C.N (National Open College Network), Φορέα Πιστοποίησης για τη διεξαγωγή εξετάσεων στην Ελλάδα.