ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Genius in Gastronomy παρέχει μια σειρά κύκλων σπουδών για το κρασί, τη μπύρα και τα αποστάγματα σε ιδιώτες και επαγγελματίες, που αποτελούνται από ολοκληρωμένες θεματικές ενότητες. Τα μαθήματα είναι πιστοποιημένα από τον N.O.C.N (National Open College Network), Φορέα Πιστοποίησης για τη διεξαγωγή εξετάσεων στην Ελλάδα.