Αν σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στην ομάδα του εστιατορίου Προσήλιο, αναζητούμε φιλόδοξους επαγγελματίες στο χώρο του Σέρβις.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε εστιατόρια και μια συνοδευτική επιστολή όπου θα δίνει μια μικρή περιγραφή για τα soft skills που διαθέτει όπως επίσης και γιατί θα ήθελε να ενταχθεί στην ομάδα μας.

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα με συνοδευτική επιστολή στο info@prosiliozakynthos.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 694 8053521, 6970305217