Περιγραφή Θέσης:
Η εταιρεία Κτήμα Λαντίδη – Ktima Lantides μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά υπεύθυνο/η HO.RE.CA. για την Αθήνα.
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
– Απόφοιτοι οινολόγοι/ απόφοιτοι της Genius in Gastronomy θα εκτιμηθούν.
– Να γνωρίζουν τον κλάδο HO.RE.CA.
– Δυνατότητα ολιγοήμερων ταξιδιών εντός Ελλάδας
– Αντίληψη & Οργανωτικές ικανότητες
– Να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
– Να διαθέτουν ικανότητες επικοινωνίας και οργανωτικότητας
– Να τους χαρακτηρίζει ομαδικό πνεύμα και επαγγελματική υπευθυνότητα
– Να κατέχουν δίπλωμα οδήγησης
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό στο: simlantides@gmail.com
Σε όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.