“Εκπαίδευση προσωπικού του Mykonos Grand Resort από την Genius in Gastronomy και τον Γιώργο Λούκα.”

“Εκπαίδευση προσωπικού του Mykonos Grand Resort από την Genius in Gastronomy και τον Γιώργο Λούκα.”