Περιγραφή Θέσης:
Η εταιρεία ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΑΡΚΟΥ στη Παιανία Αττικής αναζητά άτομο για την στελέχωση της ομάδας πωλήσεων.
– Άριστη γνώση της Αγγλική Γλώσσας
– Καλή γνώση προγραμμάτων MS Office (Word, Excel, Outlook)
– Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση πωλήσεων θα εκτιμηθεί
– Δίπλωμα Β’ Κατηγορίας
– Δυνατότητα ταξιδιών
– Άνεση στην επικοινωνία – ευχάριστη προσωπικότητα
– Διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, αντίληψη και ομαδικό πνεύμα
– Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών
– Εργατικότητα, επαγγελματισμός
Καθήκοντα:
– Ανάπτυξη του πελατολογίου της εταιρείας
– Καθημερινές επισκέψεις, προώθηση και τοποθέτηση κωδικών, εξυπηρέτηση πελατών
– Χαρτογράφηση της αγοράς (Ho.Re.Ca., Χονδρεμπόριο)
– Εκπροσώπηση της εταιρίας σε εμπορικές εκθέσεις παρουσιάσεις ανά την Ελλάδα
– Σύναψη μακροχρόνιων επαγγελματικών σχέσεων

Η εταιρεία προσφέρει:
– Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
– Σταθερό μηνιαίο μισθό
– Αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο
– Ευκαιρίες εξέλιξης

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο email:
n.markou@markouwines.gr
Σε όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.