Αμπελοοινική

Η Αμπελοοινική ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών στους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον αμπελοοινικό κλάδο.
En savoir plus...

Κώστας Καλαφατάς

Ιδιοκτήτης της Samba Café Coffee Roasters , εταιρεία ιδρυθείσα το 1979. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών.
En savoir plus...

John Da Silva

ΤΟΜΕΙΣ  ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Συμμετοχική επαγγελματική διαχείριση. Εστιασμένη περάτωση στόχων. Εξαιρετικές ικανότητες αξιολόγησης κρίσιμων επαγγελματικών αναγκών. Άριστη ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Προοδευτικές ηγετικές πρακτικές και εμπειρία με στόχο την αποδεδειγμένη επιτυχία βελτιστοποίησης της παραγωγικότητας και ταυτόχρονα μεγιστοποίησης των κερδών.  
En savoir plus...

Συνεργάτες

IN SETE FINAL logo CMYK 1 300dpi

 

Υποστηρικτές